Żydzi w kadrze Bienieckiego

Ostatnia szansa, by w kaliskim Muzeum obejrzeć wystawę znanego miejscowego fotografika, Ryszarda Bienieckiego. Idąc śladem przedwojennej społeczności żydowskiej odnalazł on i sfotografował wiele miejsc związanych z jej obecnością. Jak podkreśla dyrektor muzeum, Jerzy Aleksander Splitt - miejsc o niezwykłym klimacie.

- " "Między Szeroką a Ciasną". Wystawa fotograficzna autorstwa Ryszarda Bienieckiego prezentująca ślady, które pozostały po społeczności żydowskiej w dwóch miastach, czyli w Krakowie i w Kaliszu. Wystawa o charakterze nie dokumentalnym, tylko raczej o charakterze nostalgicznego spojrzenia na miniony świat. Świat, który niestety zaginął i z którym my nie możemy dzisiaj obcować w sposób inny niż właśnie poprzez fotografie tych reliktów, które się ostały".

Wystawa gości w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej do końca lipca. Potem powędruje do Krakowa, a stamtąd do Izraela, a dokładniej do jego stolicy - Jerozolimy.

deluraatrc.fm 


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).