Spotkanie z "Impresjami amerykańskimi"

Po znakomitej wystawie plakatów i rysunków Franciszka Starowiejskiego w kaliskiej "Galerii w Hallu" Centrum Kultury i Sztuki gościć będzie Ewa Hartwig-Fijałkowska. Córka słynnego fotografika Edwarda Hartwiga poszła w ślady ojca i także zajęła się fotografią. Nad Prosnę przywiezie plon swojego pobytu na kontynencie amerykańskim - zapowiada szef Galerii, Dariusz Chojnacki.

"Na tej wystawie zobaczymy 'Impresje amerykańskie'. Świetna rzecz, bo tam oprócz tych drapaczy chmur, tych takich rozpoznawalnych znaków Ameryki, zobaczymy takie zakątki wyrwane jakby z kontekstu. Świetna architektura i dobrze zobaczona, dobrze skadrowana okiem kamery. Trzeba się spotkać z tą fotografią i nie patrzeć na nią poprzez pryzmat tego, co robił jej ojciec."

Spotkanie z "Impresjami amerykańskimi" w Centrum Kultury i Sztuki rozpocznie się dziś o 19.00 wernisażem wystawy. Oczywiście weźmie w nim udział także sama autorka, która kilka lat temu w tym samym miejscu otwierała wystawę nieżyjącego już od czterech lat ojca.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).