Wydawnictwo o franciszkanach

Kolejna kaliska książka na rynku wydawniczym. Po długich oczekiwaniach do rąk czytelników trafił wreszcie obszerny tom "Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków 1257-2007" pod wspólną redakcją ojca Stanisława Celestyna Napiórkowskiego i Gerarda Kucharskiego. "To pierwsze tak poważne opracowanie związane z naszym kościołem i klasztorem" - mówi gwardian kaliskiego konwentu, ojciec Andrzej Zawidzki.

"Tom przedstawia historię, kulturę, architekturę, duchowość i współczesność naszego klasztoru i kościoła. Jest uwieńczeniem 750-lecia obecności franciszkanów w Kaliszu, które obchodziliśmy w ubiegłym roku. Książka została podzielona na dwie grupy tematyczne: 'W kręgu historii i kultury' oraz 'W kręgu architektury i sztuki'. Stanowi ona kolejny etap poznania historii kaliskich franciszkanów od 1257 roku do 2007."

Miejmy nadzieję, że jest ona początkiem dalszych wnikliwych badań i idących w ślad za nimi wydawnictw. Taką propozycję podczas sesji poświęconej 750-leciu franciszkańskiej obecności w Kaliszu wysunął ojciec Napiórkowski i trzeba przyznać, że została ona przyjęta z wielkim entuzjazmem.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).