Starodruki do POLONY

Starodruki z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu z znalazły się w elitarnym gronie instytucji kultury, których zbiory prezentowane są w największej polskiej bibliotece cyfrowej POLONA. Spośród 246-ciu starodruków, zgromadzonych w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej, jedną czwartą stanowią calisiana, które w pierwszej kolejności trafiają do Polony.

"W repozytorium cyfrowym można znaleźć już dwa z nich. Są to wydany w 1620 roku w Kaliszu zbiór kilkudziesięciu krótkich kazań w języku łacińskim, przygotowany przez Stanisława Zakrzewskiego na użytek kaznodziejów, a także "Jedynak w honorze" Kazimierza Gruszeckiego, pochodzący z 1730 roku, będący niewielkich rozmiarów kazaniem, wygłoszonym na cześć sufragana chełmskiego i kanonika gnieźnieńskiego - ks. Józefa Antoniego Łaszcza" - powiedziała radiuCENTRUM Monika Sobczak-Waliś z kaliskiej biblioteki.
na fot.: Monika Sobczak-Waliś / MBP im. A. Asnyka w Kaliszu

Biblioteka Narodowa umożliwiła też kaliskiej książnicy samodzielne tworzenie cyfrowej kolekcji wraz z opisem i zachowaniem tożsamości biblioteki. Teraz kaliskie zbiory prezentowane będą obok zasobów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Czartoryskich, czy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

„Orationvm Ecclesiasticarvm Dominicalium” Stanisława Zakrzewskiego jest najstarszym drukiem kaliskim w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka. Został wydany w drukarni Wojciecha Gedeliusza w 1620 roku. Ten oprawiony w pergamin tom pisany w języku łacińskim zawiera kilkadziesiąt krótkich kazań przygotowanych na użytek kaznodziejów, a następnie dedykowanych w części I – królowi Zygmuntowi III oraz w części II – biskupowi Grzegorzowi Zamoyskiemu. Szczególną uwagę zwraca karta tytułowa, na której oprócz odręcznej, dziś nieczytelnej już noty, widnieje pierwszy symbol kaliskich drukarzy, a mianowicie dłoń trzymająca pięć lilii. Autor dzieła – Stanisław Zakrzewski, doktor teologii, ukończył naukę w kolegium jezuickim w Lublinie, a następnie wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Czerwińsku. W latach 1618-1628 pełnił rolę kaznodziei przy kościele św. Jerzego w Warszawie, a także lektora Pisma Świętego. W tym czasie wydał m.in. broszurę Proca Dawidowa piącią kamieni uzbrojona... (Warszawa 1623), a także kazania Rubus ardens seu Constitutiones comitiorum generalium... (Kraków 1618), Iosephus Patriarcha seu Oratio ecclesiastica de B. Ignatio... (Kalisz 1620) oraz Rozsiewacz gospodarny albo Kazanie o B. Janie Kantym, Akademijej Krakowskiej profesorze (Poznań 1623).

„Jedynak w honorze” Kazimierza Gruszeckiego został wydany w Drukarni Kollegium Soc: Jesu w 1730 roku. Jest to kazanie na cześć ks. Józefa Antoniego Łaszcza (1704-1748) sufragana chełmskiego i tytularnego biskupa Antipatris, od 1741 biskupa koadiutora kijowskiego, zmarłego przed objęciem diecezji, kanonika gnieźnieńskiego, krakowskiego i poznańskiego, opata komendatoryjnego hebdowskiego. Kazimierz Gruszecki (5 lut. 1696 r., † w Ostrogu 21 grudnia 1767) był jezuitą i autorem kilku kazań panegirycznych na cześć zasłużonych osób lub uroczystości kościelnych.

Wspomniane starodruki dostępne są TUTAJ

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).