Wielka nie tylko z nazwy

Wielka nie tylko z nazwy, ale też poprzez swoją dwustuletnią historię i mieszkańców. Tłokinia Wielka w gminie Opatówek - bo chodzi o tę miejscowość doczekała się oficjalnego opracowania. Miłośnicy lokalnej historii Karolina Gaweł i Krzysztof Łużyński przygotowali publikację o Tłokini Wielkiej, jej historii, atrakcjach, ale też zasłużonych mieszkańcach. Do lektury zaprasza za pośrednictwem radiaCENTRUM Mateusz Walczak, prezes fundacji 'Inicjatywa dla Opatówka".

"To pierwsze tego typu opracowanie o Tłokini Wielkiej. Znajdziemy w nim nie tylko bogatą historię miejscowości, ale też opis najciekawszych zabytków, instytucji, no i biografie mieszkańców. Myślę, że tak jak zostało to ujęte w strategii sołectwa, jaki i tej książce przekonamy się że Tłokinia Wielka jest wielka nie tylko z nazwy".

Oficjalną promocję książki "Tłokinia Wielka.. wielka nie tylko z nazwy" zaplanowano w tę sobotę w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej. Będzie to okazja nie tylko do spotkania z autorami i osobami, które aktywnie uczestniczyły w pozyskiwaniu materiałów i zdjęć, ale też do otrzymania bezpłatnie publikacji. Początek spotkania zaplanowano o 17:00.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).