Kalisz - Ostrów: aglomeracja znaczy współpraca

Aglomeracja się dokształca. Wczoraj miasta i gminy partnerskie uczestniczyły w konferencji naukowej - odbyła się konferencja "Partnerstwo dla Aglomeracji".

"Zaproszenie do współpracy". Pod tym hasłem odbyła się konferencja naukowa dla członków aglomeracji kalisko-ostrowskiej. W pierwszej części przedstawiono referaty wprowadzające, a w drugiej odbyły się dyskusyjne o współpracy w oświacie czy biznesie. - "Sukcesem jest to, ze uczestnicy konferencji nie zadawali już sobie pytania czy aglomeracja ma sens i rację bytu" - mówi Beata Podsadna, wiceprezydent Ostrowa:

- "Należy rozważyć sposób jej funkcjonowania, zdolność do współpracy, umiejętność wyboru kierunków działania. W tej aglomeracji ważne jest partnerstwo i w tym byliśmy zgodni. Nasuwa się tu jedno stwierdzenie: partnerstwo jest kwestią wyboru. To pewna filozofia i trzeba pamiętać, ze jej zasadą jest szukanie wspólnych celów, a nie doszukiwanie się różnic."

Natomiast na najbliższym posiedzeniu rada aglomeracji ma podjąć wreszcie decyzję, w jakiej formie: stowarzyszenia, konsorcjum czy partnerstwa będzie występować we wspólnych projektach.

zeidleratrc.fm  


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze