Synagoga dla samorządu

Kępno zostało prawnym właścicielem miejscowej synagogi. Świątynię przekazał kępińskiemu samorządowi Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Stosowne umowy pomiędzy obiema stronami parafowano w Warszawie.
Gmina Żydowska przekazała Kępnu synagogę w formie darowizny. W akcie notarialnym zapisano, że świątynię samorząd będzie mógł wykorzystywać wyłącznie na cele kulturalne. A to oznacza, że będą mogły się w niej odbywać koncerty, spektakle teatralne i wystawy. Darczyńca zaznaczył, że synagogi gmina nie może nikomu wynajmować, oddawać w użytkowanie ani użyczać - za wyjątkiem Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Ziemi Kępińskiej. W umowie zapisano również, że kępiński samorząd będzie bezpłatnie udostępniał synagogę dotychczasowym właścicielom dwa razy w roku na czas do 2 tygodni, na ewentualne uroczystości. Ponadto umowa darowizny zobowiązuje kępińskich włodarzy do naniesienia na tablice informacyjne i mapy turystyczne informacji na temat synagogi i lokalizacji dawnego cmentarza żydowskiego, który do 1939 roku mieścił się przy ulicy Wrocławskiej w Kępnie.

aleksandrzakrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze