Zmiany w urzędzie

Szereg zmian wprowadzono w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, w powiecie ostrowskim. Te najważniejsze, to nowe struktury. "Do tej pory każdy pracownik podlegał bezpośrednio pod burmistrza" - powiedziała Radiu Centrum Ewa Dziubka, burmistrz Odolanowa:

"Utworzyłam wydziały i referaty oraz wyznaczyłam naczelników poszczególnych działów. Zaczęłam od najbliższego otoczenia, ponieważ urząd miał stare struktury organizacyjne. Powołałam naczelników wydziałów, bo dotychczas tego nie było. Myślę, że to mnie usprawni pracę i podniesie standard, czyli jakość pracy całego urzędu."

W związku ze zmianami organizacyjnymi nie wzrosła, ani też nie zmalała ilość zatrudnionych w odolanowskim urzędzie pracowników.

czyzatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze