Zabytek do rozbiórki

Zabytkowy budynek przy ulicy Dworcowej w Ostrowie trafił do rozbiórki. Obiekt figurował w ewidencji zabytków, ale nie miał indywidualnego wpisu do rejestru, bo wówczas na jego rozbiórkę potrzebna była zgoda konserwatora zabytków. „ Z moich informacji wynika, ze ten obiekt był w dobrym stanie technicznym"- mowi Elżbieta Wolniewicz-Kukuła, miejski konserwator zabytków:„ Zanim podjęłabym taka decyzję, musiałabym zobaczyć orzeczenie o stanie technicznym budynku. Dom trafia do rozbiórki, jeśli zagraża życiu i bezpieczeństwu ludzi. Natomiast jeśli obiekt jest w dobrym stanie technicznym należy go remontować. Nie do mnie jednak należała decyzja."
Pozwolenia zarówno na budowę jak i rozbiórkę budynków wydaje starostwo powiatowe w Ostrowie.
Na ulicy Dworcowej powstanie prawdopodobnie salon handlowy.

zeidleratrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze