Wnioski abolicyjne w "skarbówce"

Prawie pół tysiąca osób z Kalisza i powiatu złożyło w kaliskich Urzędach Skarbowych wnioski abolicyjne. Ustawa abolicyjna z lipca 2008 roku dała podatnikom pracującym w Polsce i za granicą ulgę podatkową, czyli zwrot części nadpłaconego podatku. "Mogli z niej skorzystać też ci, którzy dochodów z zagranicy nie ujawnili" - mówi Józef Białek, naczelnik II Urzędu Skarbowego.

"Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody na terytorium Anglii i nie tylko mogli zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot części podatku jeśli zapłacili podatek w Polsce od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą.
Stworzono również szansę dla tych podatników, którzy nie ujawnili dochodów uzyskanych za granicą, a ciążył na nich taki obowiązek. Na podstawie tej ustawy abolicyjnej mogli wystąpić z wnioskiem o umorzenie tego podatku."

Każdy wniosek musiał być poparty konkretnymi dowodami, potwierdzającymi legalną pracę za granicą. "Złożona liczba wniosków nie do końca nas zadowala, na pewno było wiecej osób, które takie wnioski powinny złożyć" - powiedzili zgodnie naczelnicy kaliskich Urzędów Skarbowych. Urząd ma na rozpatrzenie wniosku pół roku.

wojtysatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).