Udogodnienia dla petentów z pow. jarocińskiego

Przemysław Musielak, starosta jarocińskiUroczyście oddano do użytku zmodernizowany budynek przy ul. Szubianki w Jarocinie, gdzie zlokalizowane są powiatowe placówki zajmujące się pomocą społeczną i edukacją. W sumie inwestycja kosztowała blisko 800 tys. złotych, z czego w tym roku wydatkowano około 650 tys. zł.
-"Inwestycja polegała przede wszystkim na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku i stropodachu, wymianie okien i drzwi oraz modernizacji centralnego ogrzewania i wymianie sieci cieplnej" - mówi wicestarosta jarociński, Przemysław Musielak.

Dziś w budynku przy ulicy Szubianki mieszczą się takie instytucje jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Zespół Szkół Specjalnych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

marciniakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).