"Terenowe" w Kaliszu - czy prywatyzacja?

Czy Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego zostaną w końcu sprywatyzowane? Wszystko na to wskazuje, że już niebawem zakończy się bardzo długi proces prywatyzacyjny. Negocjacje zakończyły się już rok temu, wybrano inwestora, którym został Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych.

- "Mamy nadzieję, że niedługo te wszystkie urzędowe sprawy się zakończą, bo dla zakładu zarządzanie przez komisarza wcale nie jest dobre" – mówi Grażyna Pieckowska, zarządca komisaryczny KZPT.
- "Przejęcie majątku i wejście inwestora z wkładem inwestycyjnym miało się odbyć na początku tego roku. Z  uwagi na to, że delegatura skarbu państwa dopatrzyła się, że wycena zakładu jest nieaktualna, konieczna była nowa wycena przedsiębiorstwa. Ponownie zastały podjęte też negocjace. To wszystko zostało zakończone w czerwcu. Umowę ponownie podpisał Zarząd Główny OSP i została ona przekazana do delegatury skarbu państwa".

- "Teraz czekamy na ostateczną akceptację skarbu państwa" – dodała Pieckowska. A pierwszy sierpnia to najbardziej prawdopodobny dzień, w którym zaistnieje już formalnie nowa spółka. Zarząd Główny OSP – czyli inwestor będzie miał 52% udziałów w nowopowstałym przedsiębiorstwie, 48% należeć będzie do skarbu państwa.

wojtysatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).