Skromny budżet Mycielina

Oświata i wychowanie - a dokładnie kontynuacja budowy dwóch sal gimnastycznych - pochłonie najwięcej pieniędzy w zaplanowanych na ten rok wydatkach majątkowych gminy Mycielin, w powiecie kaliskim. Tegoroczny budżet uchwalono na ostatniej sesji. Nie należy on do rekordowych. - "Rok ten upłynie nam bardziej pod hasłem oszczędności, ale mam nadzieję że uda się zrealizować kilka inwestycji" - mówi wójt Mycielina Jerzy Matuszewski:

"Nie jest to budżet, który nas zadawala. 11,5 miliona złotych - bo takie są dochody budżetu - skłania nas do oszczędnej gospodarki i szczuplejszych wydatków. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne na 2009 rok, są one zaplanowane. Na budowę dróg chcemy przeznaczyć kwotę 250 tysięcy złotych. Główne inwestycje dotyczą oświaty i wychowania. W budżecie na ten cel mamy przeznaczone blisko 500 tysięcy.

Blisko pół miliona złotych zaplanowano też na zadania w zakresie pomocy społecznej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kultury fizycznej. W sumie wydatki majątkowe pochłoną z budżetu ponad milion 400 tysięcy złotych.

marciniakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).