Rada Seniorów w Krotoszynie?

Czy w Krotoszynie powstanie Rada Seniorów? Z propozycją jej utworzenia wystąpił jeden z członków "zwykłej" Rady Miejskiej Marian Skotarek. Zdaniem Skotarka interesy osób starszych w Polsce są niedostatecznie bronione. Władze centralne nie zauważają potrzeb seniorów. Wprawdzie radny nie postawił podobnych zarzutów krotoszyńskiemu samorządowi, ale uważa że są dziedziny w których krotoszyńska Rada Seniorów również mogłaby się przysłużyć. Pojawiają się również i wątpliwości. Przecież seniorzy posiadają prawa wyborcze, więcej, mają dość poważną reprezentację w Radzie Miejskiej. Choćby przez osobę Mariana Skotarka, przewodniczącego krotoszyńskiego Związku Emerytów i Rencistów. Niemniej z dyskusji w komisjach wynika że pomysł powołania Rady Seniorów spotyka się z przychylnym przyjęciem. Głosowanie nad sprawą na najbliższej sesji. Później uchwała pójdzie do organu nadzorczego, co do którego decyzji także nie ma pewności.

chudyrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).