Przygotowania do budowy spalarni odpadów

Janusz Pęcherz, prezydent KaliszaTrwają prace przygotowawcze do budowy spalarni odpadów w Kaliszu, która miałaby się mieścić przy istniejącej Elektrociepłowni Piwonice. "Spalarnia dawałaby kilka megawatów ciepła, w okresie letnim to całkowicie wystarczyłoby na potrzeby miasta"- wyjaśnia prezydent Kalisza Janusz Pęcherz.

"To byłoby ostatecznym, końcowym ogniwem utylizacji odpadów, które - co trzeba podkreślić- od 2013 roku nie będą mogły być składowane. Byłoby spełnieniem naszych celów miasta czystego, ekologicznego zdrowego. Będziemy kontynuowali intensywne prace nad instalacją i przygotowywali się do sporządzenia studium wykonalności. Według mnie początek został zrobiony".

Odbyło się już spotkanie z firmą doradczą, która specjalizuje się w budowie instalacji odzyskiwania energii zawartej w odpadach. Zorganizowano również konferencję z przedstawicielami samorządu, koncernu Energa, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wojewódzkiego funduszu i Marszałka Województwa. Wszyscy zgodnie twierdzą, że taka inwestycja jest potrzebna, a nawet konieczna. "Zatem dobrze to rokuje na przyszłość"- wyjaśnia prezydent Pęcherz.

przybylskaatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

Społeczność lokalna

Społeczność lokalna zamieszkująca najbliższe okolice przyszłej spalarni nie została poinformowana o skutkach ekologicznych wpływających na zdrowie mieszkańców okolicznych terenów jakie spowoduje ta inwestycja .
Wg.przewidywań ekspertów :koszty wywozu śmieci dla mieszkańców miasta i okolic znacznie wzrosną przy takich inwestycjach

ZAKAZ BUDOWY W GRANICACH

ZAKAZ BUDOWY W GRANICACH MIAST

Art. 73.1. p.1. ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 31. stycznia 1980r. (Dz.U. z dn. 11.02.1980r. nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami) zakazuje budowy w granicach administracyjnych miast zakładów stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ani ustawa, ani inne przepisy, nie zawierają kryteriów, wg. których zakłady zalicza się do "stwarzających zagrożenie". Można jednak przyjąć, że chodzi o zakłady z zarządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dn. 23. kwietnia 1990r. w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi (M.P. nr 16, poz. 126). Spalarnia spełnia aż dwa warunki niezbędne dla zaliczenia do tego rodzaju inwestycji.