Poszukiwani zasłużeni kandydaci

Można zgłaszać kandydatów do nagrody „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego". Wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: gospodarka, oświata, kultura i sport, działalność społeczna oraz młody talent.
Do nagrody pretendować mogą osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, a także jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej. Kandydaci muszę się jednak wykazać działalnością zawodową i społeczną, przyczyniając się tym samym do rozwoju i promocji powiatu jarocińskiego. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie do końca października. Wszystkie dokumenty rozpatrzy starosta jarociński wraz z powołaną w tym celu kapitułą konkursową, w terminie do 30 listopada. Nagrody „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego" starosta jarociński przyznaje corocznie z własnej inicjatywy lub na wniosek, który powinien zawierać dane zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie www.powiat-jarociński.pl lub w kancelarii starosty.

marciniakatrc.fm 


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).