Pieniądze dla uczniów

Gorzej sytuowani uczniowie z Kalisza mogą otrzymać pieniądze na zakup przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego czy pomocy naukowych. Wnioski o taką, jednorazową pomoc finansową należy składać w miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Granicznej w Kaliszu - mówi Violetta Owczarek, kierownik działu pomocy środowiskowej kaliskiego MOPS-u.

"Przyznajemy na ten cel zasiłki w grnaicach 200 złotych na jedno dziecko. Rozpoczęcie roku szkolnego są to duże wydatki, są to nie tylko podręczniki, zeszyty, ale i zakup plecaków, dresów na w-f, czy innych rzeczy, które są niezbędne, aby móc kontynuować naukę - i właśnie na nie przeznaczamy te pieniądze."

Aby otrzymać taki zasiłek, dochód w rodzinie nie może przekraczać 351 złotych netto na jedną osobę. Wnioski można składać na bieżąco, bez ograniczeń czasowych. Warto jednak zaznaczyć, że pieniądze te nie powinny być przeznaczane np. na zakup podręcnzików - na szkolne książki bowiem zasiłek można otrzymac z Biura Świadczeń Rodzinnych.


aleksandrzakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).