"Partnerstwo dla Doliny Baryczy" rozpoczyna działalność

Po kilku miesiącach przygotowań, 3 lipca w Centrum Edukacyjno-Metodycznym „Dolina Baryczy" w Miliczu, odbyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy", na które przybyli przedstawiciele z pięciu gmin województwa dolnośląskiego i trzech wielkopolskiego: Odolanów, Przygodzie, Sośnie. Uprawnienia do wybierania władz nowego stowarzyszenia miało 80 osób. Pierwszą uchwałą powołano stowarzyszenie, wybrano też pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, przyjęto statut, powołano Komisję Skrutacyjną i przystąpiono do wyboru władz stowarzyszenia. Wybrano Zarząd w składzie: Inga Demianiuk-Ozga, Piotr Kryszczak, Paweł Antoniewicz, Katarzyna Misiak i Marta Kamieńska. Do Komisji Rewizyjnej powołano: Dorotę Chmielowiec-Tyszko, Mariusza Chmielewskiego i Iwonę Grobelną. Najwięcej czasu zajął wybór Rady. Najpierw zostały zweryfikowane rekomendacje kandydatów, kilka z nich odrzucono z powodu nie spełniania wymaganych kryteriów. Ostatecznie do Rady wybrano 25 członków. Z Gminy Przygodzice do Zarządu wszedł Piotr Kryszczak, który został zastępcą prezesa, natomiast do Rady wybrani zostali Waldemar Blaźniak, Robert Kaczmarek, Jerzy Kątny, Zbigniew Pilarczyk i Edmund Radziszewski. Stowarzyszenie rozpoczyna swoją statutową działalność, ukonstytuował się Zarząd i wkrótce uczyni to też Rada.

przybylskaatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).