Meningokoki - kampania info

Małgorzata Aleksandrzak, RCPodobnie jak w roku ubiegłym, z początkiem października ruszyła społeczna kampania informacyjna, przeciwko meningokokom. Chodzi o zwrócenie uwagi opinii publicznej na potencjalne niebezpieczeństwo, jakie może nieść ze sobą sepsa.

Sepsa, inaczej zwana posocznicą, to ogólne zakażenie organizmu. Niebezpieczeństwo polega głównie na błyskawicznym postępie choroby, a najczęstszymi sprawcami sepsy są meningokoki. Chociaż bakterie te występują o około 30% zdrowych osób, będących nosicielami, bywają szczególnie niebezpieczne, w razie zakażenia nimi małych dzieci. Bo też właśnie one, do 4. roku życia są najbardziej podatne na zakażenia meningokokowe. Ich skutkiem może być właśnie sepsa lub zapalenie opon mózgowych. Zakażeniami poważnie zagrożona jest też młodzież. W ramach akcji edukacyjnej na temat meningokoków, do szkół trafi film informujący o tym, jak zapobiegać zakażeniom, odbywać się będą też liczne szkolenia, dostępne będą ulotki i plakaty informacyjne. A więcej informacji na temat unikania zakażeń i rozpoznawania objawów choroby, można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kaliszu (www.psse-kalisz.pl) lub Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl).

aleksandrzakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).