Kasa dla ucznia

Kolejne pieniądze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na ostatniej sesji zatwierdził środki na stypendia dla młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych - mówi Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Barbara Nowak: "W tej chwili podpisane jest porozumienie ze starostą. Są to stypendia socjalne dla uczniów z obszarów wiejskich, z terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast lub miast do 5 tysięcy mieszkańców, ewentualnie miast do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych. Wyznacznikiem ma być trudna sytuacja materialna. Szkoły, w których przyznawane będą stypendia muszą kończyć się egzaminem maturalnym".

Powiatowi kaliskiemu przyznano na ten cel prawie 130 tysięcy złotych. Każdy uczeń otrzyma 2,5 tys. Pieniądze mają trafić do młodzieży już w czerwcu.

sowizdrzalatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).