Nareszcie

Studenci dwóch uczelni: Politechniki Poznańskiej i tamtejszego Uniwersytetu Przyrodniczego, zdecydują, jak w przyszłości będzie wyglądał sam zalew i otoczenie Szałego w gminie Opatówek. W piątek w restauracji KTW nad zalewem Szałe uroczyście podpisano porozumienie o organizacji i przeprowadzeniu konkursu na zaprojektowanie tego miejsca. A jak powiedziała Radiu Centrum Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa wielkopolskiego, w praktyce będą to dwa konkursy: pierwszy na długofalową poprawę jakości wody, a drugi na zmianę całego otoczenia:

na fot. od lewej: Sebastian Wardęcki / wójt Opatówka, Marzena Wodzińska / członek zarządu województwa wielkopolskiego, Hanna Grunt / prezes WFOŚiGW w Poznaniu

"Celem tego pięciostronnego porozumienia jest konkurs dla studentów na wykonanie projektów konkursowych w dwóch tematach: rewitalizacja i odnowa biologiczna zbiornika w miejscowości Szałe oraz zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół zbiornika, bo oba te zagadnienia ściśle się łączą. Nie otrzymamy planowanego efektu ekologicznego, jeżeli nie będą sie one uzupełniały. Chcemy przez ten konkurs promować również najlepsze wielkopolskie uczelnie i ich najzdolniejszych studentów".

"Zakładamy możliwość wykorzystania całej koncepcji, całego projektu lub też ich poszczególnych części. Zależy nam, żeby jak najwięcej tych prac i pomysłów wpłynęło na konkurs. Generalnie na tym etapie nie zakładamy w regulaminie konkursu kosztów całej projektowanej inwestycji, żeby nie ograniczać kreatywności studentów i nie zabijać tych pomysłów na starcie - dodał Sebastian Wardęcki wójt gminy Opatówek, na terenie której znajduje się zbiornik.

Partnerem konkursu, obok samorządu województwa, gminy oraz uczelni, jest także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który funduje nagrody finansowe w konkursie. Jest on skierowany głównie do studentów takich specjalizacji jak mikrobiologia, architektura krajobrazu czy budownictwo.

Konkurs rozpocznie się w kwietniu, a najlepsze projekty specjalne jury wyłoni w październiku 2017 roku. Zwycięzcy otrzymają za swoje prace od 6 do 12 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).