Godność pracy

ks. Jan SikorskiKaliska "Solidarność" uczciła 30-lecie wyboru Papieża-Polaka konferencją na temat pracy i praw pracowniczych. W Sali Recepcyjnej ratusza mówił o nich wczoraj ks. dr Jan Sikorski - kaliszanin, asnykowiec związany niegdyś z ruchem opozycyjnym. Wykładowca podkreślił wielką godność pracy, o której mówią encykliki papieskie: "Praca jest nie tylko towarem, który się sprzedaje, ale przede wszystkim kształtuje samego człowieka. Jest włączeniem się w tajemnicę Odkupienia poprzez przemianę świata, poprzez kształtowanie tego świata umysłem i sercem człowieka. To nie jest tylko coś, co należy wykonać, sprzedać, kupić, o co się należy targować, ale to jest coś, co kształtuje życie człowieka, co go uszlachetnia, może go uczynić godnym i na co człowiek powinien spojrzeć jako na coś bardzo Bożego i bardzo wartościowego, co pochodzi z głębi umysłu i serca człowieka."

Niestety, piękna chrześcijańska koncepcja pracy nie może doczekać się realizacji. Dlatego prelegent wspomniał również o rozmaitych współczesnych mankamentach w stosunkach pracy. Między innymi o pracy niedzielnej i niedostatecznej ochronie ze strony związków zawodowych. Jak stwierdził przewodniczący Jan Mosiński, kaliska "Solidarność" robi wszystko, by w miarę swych umiejętności i możliwości zaradzić tym problemom.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).