Droższa woda w Mycielinie

Wzrosła cena wody w gminie Mycielin. Podwyżka podyktowana jest wzrostem kosztów jej dostarczania.
Do tej pory mieszkańcy gminy Mycielin płacili za metr sześcienny 1,40 zł. Po podwyżce woda kosztować będzie 1,54 zł. 


Jak wyjaśnia wójt gminy, Jerzy Matuszewski, wzrost ten związany jest przede wszystkim ze wzrastającymi kosztami energii elektrycznej. Ta podrożała w ostatnim czasie o 11 procent.

"W związku z tym, że drożeją koszty dostarczenia wody, zasadnym jest, żeby podnieść cenę i ta podwyżka zrekompensuje nam poniesione koszty związane ze wzrostem cen energii elektrycznej. Oczywiście zawsze w podwyżkę są wkalkulowane rzeczy nieprzewidywalne. Występują awarie takie jak ta w Dzierzbinie. Mieliśmy awarię pompy studni głębinowej, a pompa kosztuje ok. 10 tys. zł. Takie rzeczy sprawiają, że nagle te koszty wzrastają. Tego się nie da przewidzieć" - wyjasnia wójt.

I te nieprzewidziane sytuacje uzwględnione są również w nowej cenie wody. Jak dodaje włodarz gminy, jest ona jedną z najniższych w powiecie kaliskim.

Podwyżka wchodzi w życie od 1 lipca.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

W jaki sposób odzyskać od

W jaki sposób odzyskać od przeciętnego zakładu wodociągowego zwrot
podwyżek za cenę wody? Podajemy Państwu wzór pisma.

Miejscowość ………….., Data …………..

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w …, ul….., kod…
adresy delegatur UOKiK dostępne są na stronie internetowej
www.uokik.gov.pl/pl/kontakt_20/delegatury_uokik/
dot.: podejrzenie stosowania praktyk ograniczających konkurencję

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 50
poz. 331) składamy zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania
praktyk ograniczających konkurencję przez przedsiębiorstwo
wodociągowe AAA z siedzibą przy ul. BBB itd. polegających na
nadużywaniu pozycji dominującej na rynku zbiorowego zaopatrzenia w
wodę obejmującym teren miasta/miejscowości CCC poprzez narzucanie
uciążliwych warunków umów o zaopatrzenie w wodę, przynoszących AAA
nieuzasadnione korzyści poprzez obciążanie odbiorców w cenie za
dostarczaną wodę kosztami nadmiernych ubytków wody na sieci
przesyłowej i rozdzielczej.
Uzasadnienie:
Jako odbiorcy usług otrzymujemy od dostawcy wody AAA systematyczne
podwyżki cen usług. W tym i ceny dostawy wody z sieci miejskiej.
Dostawca wody nie potrafi się jednak wylegitymować przed nami, że
środki ponoszone na zmniejszanie ubytków wody oraz wielkość tych
ubytków osiągają minimum, które mogły by świadczyć o osiągniętym
przez niego ekonomicznym poziomie wycieków.
Wspomniane tu optimum strat wody występuje wówczas, kiedy w roku
rozliczeniowym koszty strat wody są równe kosztom ponoszonym na
ograniczanie ubytków (przy uzyskaniu pozytywnych efektów
ograniczania strat).
Do chwili obecnej krajowe przedsiębiorstwa wodociągowe przy ocenie
wielkości swoich ubytków wody (czy są zasadne czy nie) kierowały się
wyłącznie średnim poziomem strat wody w danym rejonie kraju bądź w
całym kraju. Taka praktyka – z punktu wiedzenia obecnego stanu
wiedzy – jest karygodna i niedopuszczalna. Aktualnie prawie
wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe w kraju dopuszczają się
jednej z dwóch - omówionych poniżej - niegospodarności:
- nie dokonują proporcjonalnych do wartości strat wody działań na
sieci (wówczas ich wydatki na oszczędzanie wody są mniejsze od
kosztu ponoszonych strat wody, co powoduje nieuzasadnione
zwiększenie kosztów dostawy wody).
- popada w drugą skrajność - wyposaża sieć wodociągową w kosztowne
monitoringi, które w sposób nieuzasadniony zwiększają cenę wody,
gdyż wydatki na monitoring są większe niż możliwe do zaoszczędzenia
ubytki wody (nie sposób dzięki nim wypracować oszczędności na
ubytkach wody powodujących chociażby zwrot z inwestycji),
Obydwa wspomniane tu przypadki są naszym zdaniem ewidentnym
przykładem nadużywania dominującej pozycji na rynku dostawy wody, co
zgodnie z art. 9.2 poz. 7 ww. ustawy jest zakazane. Dokładnie takie
zachowania dostawcy wody w praktyce powodują zawyżanie ceny wody
sprzedawanej odbiorcom, gdyż obciążani są oni nieuzasadnionymi
kosztami eksploatacji sieci wodociągowej.
Z powyższych względów – ponieważ dostawca wody AAA nie jest w stanie
przedłożyć nam spójnej informacji na temat uzyskania ekonomicznego
poziomu ubytków wody w sieci – składamy niniejszy wniosek oraz w
przypadku potwierdzenia praktyk ograniczających konkurencję
wnioskujemy o:
- zakazanie wspomnianych praktyk,
- zwrot nieuzasadnionych korzyści pobranych przez dostawcę wody (w
postaci części wnoszonych przez nas opłat) od chwili wejścia w życie
ostatniej podwyżki wody, która miała miejsce dnia…
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
UWAGA: zgodnie z ustawą pismo o niniejszej treści ma prawo złożyć
każdy do Prezesa UOKiK (również osoba fizyczna) – patrz art. 86
ustawy z dnia16 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 50 poz. 331). Złożenie
pisma o niniejszej treści nie wymaga żadnych opłat! Wyroki w takich
i podobnych sprawach o niegospodarność już zapadały wcześniej, mimo
że UOKiK stosował jeszcze przestarzałe (porównawcze) podejście do
oceny strat wody (np. decyzja UOKiK – RKT 07/2007) .