WTZ-y dla Garlika

Mają więcej niż 16 lat. Mają też orzeczenie lekarskie o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej. I co najważniejsze: potrafią stworzyć niesamowity spektakl, napisać wiersz lub namalować piękny obraz. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Swoją cegiełkę w postaci artystycznych prac i mini musicalu dołożyli do jednego z koncertów przyjaźni dla Zygmunta Garlika.

"Trzeba wyjeżdżać i pokazywać ich umiejętności"- mówi Halina Pawlak, instruktor warsztatów:

"Przede wszystkim trzeba pokazywać umiejętności osób niepełnosprawnych, bo potencjał tkwi w nich bardzo duży. A jednocześnie sądzę też, ze zmieniamy myślenie środowiska. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zachowują się czasami w trudny, nietypowy sposób, są nieprzewidywalne. Właśnie poprzez takie występy kształtujemy inny obraz tych osób i to jest chyba najważniejsze."

Warsztaty działają od 13 lat. Założył je prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "MIŁOSIERDZIE".


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).