Marszałek promuje Ostrów

Ostrów promuje swoje tereny inwestycyjne i zyskał w tym nowego partnera czyli urząd marszałkowski. Pierwsza propozycja to udział w targach CEPIF, które odbyły się Warszawie.

„Urząd marszałkowski dysponuje znacznie szerszym wachlarzem możliwości promocyjnych”- mówi Iwona Matuszczak-Szulc, z działu promocji inwestycji.

„Często jest tak, że inwestorzy pierwsze swoje kroki kierują do władzy regionu, czyli właśnie do urzędu marszałkowskiego. Bardzo dużo zależy więc od ich mobilności, zaangażowania, a podstawą jest aktualna baza ofert inwestycyjnych. W związku z tym bardzo ściśle współpracują z jednostkami lokalnymi, w tym przypadku z gminą miasto Ostrow.”

Urząd marszałkowski wybrał pięć ostrowskich terenów, które będzie promować. Największy nacisk położony jest na teren Węglozbytu, który ze względu na dużą powierzchnię potrzebuje strategicznego inwestora.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).