Najlepszy wariant obwodnicy Kalisza to:

wariant S (przez Dobrzec)
38%
wariant Z (omija Dobrzec)
52%
inny niż powyższe
10%
Razem głosów: 101