Węgiel od gminy Żelazków

1 czerwca ruszy przedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Żelazków. To węgiel spprowadzoy w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych.

Jak informuje lokalny urząd "sprzedaż końcowa odbywać się będzie bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych". Znaczy to, że zarówno ci, którzy zakupili już 3 tony w sezonie 2022/2023, jak i osoby spoza terenu gminy Żelazków mogą wnioskować o zakup. Warunkiem jest otrzymanie dodatku węglowego. Mieszkańcy uprawnieni do owego dodatku, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć stosowny wniosek do końca czerwca.

Cena wynosi 1 700 złotych brutto za tonę. Wnioski można składać od 23 maja w urzędzie gminy Żelazków w pokoju nr 12. Sprzedaż końcowa odbywać się będzie wg kolejności złożenia wniosku do wyczerpania zapasu węgla.

Wnioski i klauzula informacyjna -> TUTAJ.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).