Budżet Żelazkowa uchwalony

Radni gminy Żelazków jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2023 rok. Według planów w tym roku gmina będzie dysponować budżetem w wysokości nieco ponad 58 000 000 złotych. Do kasy gminnej najwięcej pieniędzy popłynie z podatku PiT, który stanowi ponad 1/3 dochodów budżetu. W 2023 roku władze gminy Żelazków planują wydać ponad 64 000 000 złotych. Blisko połowa tej kwoty pójdzie na oświatę.

Jak co roku na ostatniej sesji gminy Żelazków radni głosowali nad projektem budżetu na kolejny rok. Tym razem za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny był nowo wybrany wójt Żelazkowa, Michał Kraszkiewicz, który w połowie minionego roku przejął stery po kontrowersyjnym włodarzu gminy, Sylwiuszu Jakubowskim. Jednak w tworzeniu dokumentu brali udział także radni gminni oraz skarbnik. Budżet otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W 2023 roku władze gminy planują przeprowadzić 4 duże inwestycje. 5 kolejnych jest w fazie projektowej. Najwięcej pieniędzy, bo około 9 000 000 złotych gmina planuje wydać na budowę Szkoły Podstawowej i Przedszkole w Żelazkowie oraz około 8 000 000 złotych na przebudowę drogi gminnej na trasie Czartki-Biernatki. Zapowiadane są też rewitalizacje zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na utworzenie biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury oraz bramy wjazdowej wraz z dziedzińcem znajdującym się przy budynku urzędu gminy.

W trakcie projektowania są też modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie wraz z łącznikiem do Żelazkowa, remont stacji uzdatniania wody w Pólku, a także przebudowa drogi gminnej na trasie Dębe-Skarszew oraz drogi powiatowej w relacji Złotniki Wielkie do granic gminy Żelazków. Na wspomniane inwestycje gmina planuje wydać w tym roku łącznie około 47 000 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).