Umowa

Miasto i Gmina Stawiszyn pozyskało dofinansowanie na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku. Do uroczystego podpisania umowy między stawiszyńskim samorządem a samorządem Województwa Wielkopolskiego doszło 1 grudnia w gmachu miejscowego urzędu. W imieniu Stawiszyna umowę podpisał burmistrz Grzegorz Kaczmarek, w imieniu wojewódzkiego samorządu umowę parafował wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

"Miło mi poinformować, że otrzymaliśmy środki na przebudowę stacji uzdatniania wody w Zbiersku. Jest to niezwykle potrzebna dla naszych mieszkańców inwestycja, która znacząco poprawi jakość wody w tej części naszej gminy. Już w tym roku, przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, mamy w planach wymiany instalacji i wyposażenia technologicznego stacji, remont budynku placówki uzdatniania wody, remont infrastruktury towarzyszącej i SUWu, zagospodarowania całego terenu oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie stacji uzdatniania wody"-powiedział radiuCENTRUM Grzegorz Kaczmarek, burmistrz miasta i gminy Stawiszyn.

Na wszystkie te zadania stawiszyński samorząd otrzymał wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 4 500 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).