Remont mostu

Władze Stawiszyna poinformowały o podpisaniu umowy dotyczącej realizacji remontu mostu w ciągu ul. Konińskiej w Stawiszynie. Ponadto pracę obejmą ulice 1-go Maja i Konińską. Wszystko w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn".

Jak podaje lokalny urząd "Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 1 400 000 złotych, z czego kwota przeszło 1 200 000, tj. 85 % wartości inwestycji, została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Kwota ponad 210 000 złotych to wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn".

Prace na moście oraz na ulicach 1-go Maja i Konińskiej mają się zakończyć do kwietnia 2024 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).