Stochniałek w zarządzie

Po blisko 2 tygodniach od rezygnacji Marzeny Wodzińskiej ze stanowiska Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, radni sejmiku Województwa Wielkopolskiego wybrali jej zastępczynię - Paulinę Stochniałek z Koalicji Obywatelskiej. Kandydaturę nowo wybranej członkini zarządu zaproponował marszałek Marek Woźniak.

"Moja propozycja uzupełnienia składu Zarządu Województwa o panią Paulinę Stochniałek wynika z merytorycznej oceny zarówno jej wiedzy, jak i doświadczenia, które zdobyła w ciągu życia zawodowego związanego z finansami i zarządzaniem w edukacji, służbie zdrowia, również w sferze IT i HR; czyli zarządzaniem zasobami ludzkimi. Upatruję w tej propozycji bardzo dobrej współpracy i też dobrego nadzoru nad tymi dziedzinami, za które pani Stochniałek będzie odpowiadać. Są to pomoc społeczna, edukacja i służba zdrowia" - mówi Marszałek Marek Woźniak.

na fot.: Marek Woźniak - marszałek województwa wielkopolskiego (źródło: umww.pl)

Paulina Stochniałek z wykształcenia jest ekonomistką, a z zawodu przedsiębiorcą. W trakcie 25-letniej kariery pracowała jako dyrektorka finansowa i HR, główna księgowa największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, a także wykładowczyni wyższej uczelni. W ostatnich latach była też prezeską spółki branży IT.

Nowa członkini zarządu zadeklarowała, że "dołoży starań, by w obszarze zdrowia, edukacji i nauki oraz polityki społecznej budować przyszłość silnej i nowoczesnej Wielkopolski".

na fot.: Paulina Stochniałek / nowo wybrana członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego (źródło: facebook.pl/Tatiana Sokołowska)

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).