Pytają o zdanie

Do końca tego tygodnia mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce mogą wziąć udział w ankiecie diagnostyczno-rozwojowej i wypowiedzieć się na temat obecnie panującej sytuacji gminy oraz spodziewanych kierunków jej rozwoju. Do czego dokładnie posłużą włodarzom udzielone odpowiedzi?

Samorząd gminy Nowe Skalmierzyce opracowuje właśnie strategię rozwoju gminy i miasta na najbliższe 7 lat z perspektywą dalszą nawet do roku 2040. Jak przekazał radiuCENTRUM Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz Nowych Skalmierzyc: "Wobec niełatwej i złożonej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, gmina chce ambitnie projektować wieloletnią przyszłość lokalnej wspólnoty samorządowej. Szczególnie ważne jest, aby zainicjowane działania programowe i projektowe stały się okazją do dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami nie tylko o sprawach bieżących, ale i przyszłości w perspektywie nawet kilkunastoletniej".

na fot.: Jerzy Łukasz Walczak / burmistrz Nowych Skalmierzyc

Dotychczasowa strategia pochodzi z roku 2003. Liczne zmiany, jakie miały miejsce w ciągu 20 lat jej obowiązywania, zarówno społeczno-gospodarcze, jak i prawne, a także z uwagi na nieprzewidziane wcześniej wyzwania i zadania, przed którymi stoi gmina, sprawiają, iż należy starą strategię zastąpić zupełnie nowym dokumentem. W badaniu opinii publicznej może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy oraz przedsiębiorca z zarejestrowaną działalnością na jej terenie.

Ankietę diagnostyczno-rozwojową należy wypełnić online w terminie do 10 kwietnia 2022 roku. Link do ankiety znaleźć można na stronie internetowej urzędu gminy Nowe Skalmierzyce oraz TUTAJ.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).