Dotacja do zwrotu

Nowe Skalmierzyce musiały zwrócić dotację, którą otrzymały w 2020 roku na budowę drogi gminnej w ramach budowy centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu. Mowa o inwestycji przy ul. Mostowej w Nowych Skalmierzycach. "Nie myli się ten, kto nic nie robi" - komentuje dla radiaCENTRUM Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz Nowych Skalmierzyc.

"Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę drogi gminnej w ramach budowy centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu. Te środki wykorzystaliśmy zgodnie z ich przeznaczeniem. Ta droga powstała, została wybudowana i oddana do użytku. Nasz błąd polegał na tym, że nie została ona oficjalnie oddana do użytku w terminie zawartym w umowie. W związku z tym spotkała nas kara, która polega na tym, że środki w kwocie 330 000 zł musieliśmy oddać".

Decyzja Wojewody o zwrocie dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi od 23 grudnia do czasu wpłacenia zwrotu wydana została 10 marca 2023 roku. Gmina środki zwróciła w dniu 30 marca.


na fot.: Jerzy Łukasz Walczak / burmistrz Nowych Skalmeirzyc

"Te środki zwróciliśmy wraz z odsetkami. To jest kwota łączna w wysokości 390 000 zł. Z tą decyzją, dla nas za bardzo krzywdzącą się nie zgadzamy. Podjęliśmy środki odwoławcze. Odwołaliśmy się od decyzji Wojewody Wielkopolskiego do Ministra Infrastruktury. Sprawa jest w toku. Droga powstała w roku 2021, a w ubiegłym roku powstał tam wielki parking. To są tereny pokolejowe, które pozyskaliśmy kilka lat temu od PKP. Łącznie to 7 hektarów ziemi. Na chwilę obecną jest tam w użytkowaniu boisko o nawierzchni sztucznej i duży parking na 300 samochodów, trwa też budowa centrum aktywności społecznej" - dodaje Walczak.

W ramach inwestycji powstał nowy układu dróg o łącznej długości około 350 m jezdni. Ciągi ulic wyposażone w 900 m2 chodnika zlokalizowane są między firmami ulokowanymi za dworcem PKP, stadionem oraz rozbudowywaną salą widowiskową "Stare Kino". Warto nadmienić, że dofinansowanie w kwocie ponad 330 000 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).