Na kulturalne remonty

Niemało, bo aż 3 000 000 złotych rozda chętnym Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Taka pula pieniędzy przeznaczona jest bowiem na realizowany od minionego roku program „Kulisy kultury". Wnioski można składać do końca lutego tego roku.

Rok temu dofinansowane zostały 53 zadania, dotyczące poprawy funkcjonowania lokalnych instytucji kultury: 14 z nich miało charakter inwestycyjny, a 39 – remontowy.

"W efekcie podjętych działań wiele instytucji, które służą prezentowaniu kultury – koncertów, spektakli czy spotkań ze sztuką – zyskało na atrakcyjności i funkcjonalności. Dzięki wsparciu uzyskanemu z tegorocznej edycji programu „Kulisy kultury", wiele lokalnych instytucji kultury będzie mogło realizować koncerty czy spektakle na poziomie, który dziś nie jest możliwy. Pomoc finansową uzyskają samorządy gmin i powiatów, które prowadzą lokalne ośrodki kultury, dla których każdy finansowy zastrzyk jest na wagę złota" – podkreśla za pośrednictwem radiaCENTRUM Marszałek Marek Woźniak.

Zainteresowane gminy czy powiaty mogą na poszczególne zadania pozyskać do 100 000 złotych - ale nie więcej niż 50% wartości całej inwestycji czy remontu. W ramach programu można remontować albo przystosowywać na potrzeby kulturalne budynki należące do samorządu, nie można jednak budować nowych. Zgodnie z umową, jaka zostanie zawarta z beneficjentami konkursu, po modernizacji budynków, funkcjonujące w nich instytucje muszą służyć kulturze przez co najmniej pięć kolejnych lat.

Szczegółowe informacje na temat programu, a także formularze dokumentów można znaleźć na: https://kulturaupodstaw.pl/kulisy-kultury/

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).