Pomogą i doradzą w Liskowie

Gmina Lisków podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.
Ma to poprawić efektywność projektu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie jego realizacji na obszarze Południowej Wielkopolski.

Na mocy zawartego porozumienia, Gmina Lisków została włączona w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wyznaczeni urzędnicy będą pomagali wnioskodawcom złożyć poprawnie wniosek oraz skompletować wymagane załączniki. Będą doradzać i informować. Przejmą bieżący kontakt z beneficjentami.

„Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń transmitowanych do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, czy kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

fot. PrtSc. WFOŚiGW w Poznaniu

Wszelkich informacji na temat realizowanego programu „Czyste Powietrze” udziela Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie, nr tel.: 62 76 34 803, kierownik - Tomasz Brodziak.

Więcej o programie: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).