Partnerzy z Włoch

Gmina Ceków Kolonia chce rozpocząć współpracę z włoską gminą Piedimonte San Germano. To region, w którym znajduje się cmentarz polskich żołnierzy walczących podczas II wojny światowej pod Monte Cassino, wśród których są groby dawnych mieszkańców podkaliskiej gminy. Pod koniec czerwca do Włoch udała się delegacja z Cekowa pod kierownictwem wójta Mariusza Chojnackiego, która zaprosiła do Polski włoskich samorządowców.

"Włosi przyjęli zaproszenie. Wizyta delegacji włoskiej w gminie Ceków i w powiecie kaliskim zaplanowana jest w dniach 10-14 września br. Chcemy im pokazać gminę Ceków, powiat i Wielkopolskę. Po tej wizycie chcemy rozmawiać z burmistrzem o konkretnych możliwościach i obszarach, w których moglibyśmy dalej współpracować" - powiedział radiuCENTRUM Mariusz chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia.

Wśród zaproszonych do Polski gości znajduje osobisty fotograf papieża Jana Pawła II Grzegorz Gałązka, którego dziadek - Bolesław pochodzący z Przespolewa, przeszedł cały szlak bojowy z armią gen. Andersa. Jego grób również znajduje się na cmentarzu w Monte Cassino.

"Pozwoliliśmy sobie odwiedzić i jednocześnie zaprosić pana Grzegorza Gałązkę, do gminy Ceków, do Kamienia na 11 września gdzie w Kamieniu będziemy nadawac szkole podstawowej imię Mieczysława Jałowieckiego. Na tej samej uroczystości pan Grzegorz Gałązka otrzyma medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" - dodał wójt Chojnacki.
na fot. drugi od lewej: Grzegorz Gałązka / fotograf Jana Pawła II

Cekowscy samorządowcy mają nadzieję na dobrą współpracę z włoskimi partnerami również na niwie społeczno-kulturalnej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).