Energetyczny partner

Ostrowski Rynek Energetyczny zyskał nowego partnera. Spółka Kuźnia Ostrów Wielkopolski zadeklarowała chęć przyłączenia swojego zakładu produkcyjnego do własnej sieci dystrybucyjnej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A., za pośrednictwem przyłącza wykonanego przez CRK Energia Sp. z o.o. Kuźnia będzie również korzystać z energii elektrycznej wytworzonej z lokalnych źródeł i dostarczonej przez lokalne sieci dystrybucyjne.

Zawarte porozumienie umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej, w której zostaną określone rozwiązania i możliwości techniczne przyłączenia Kuźni do sieci Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Po zrealizowaniu założeń zawartych w porozumieniu do Kuźni dostarczana będzie energia elektryczna z lokalnych, wysokosprawnych źródeł wytwórczych przez lokalne sieci dystrybucyjne. Realizacja porozumienia będzie prowadzona w ramach działań CRK Energia, polegających na wdrażaniu idei lokalnej samowystarczalności energetycznej. Ostrowski Rynek Energetyczny (ORE) to innowacyjny i wielowymiarowy projekt lokalnej energetyki obywatelskiej, realizowany w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego od 2018 roku.

Projekt ORE obejmuje między innymi budowę własnej, miejskiej sieci ekologicznie wyprodukowanej energii. Stopniowo, OZC przyłącza kolejnych odbiorców do własnej sieci energetycznej. Rozwój inwestycji ORE w segmencie odnawialnych źródeł energii docelowo zakłada samowystarczalność energetyczną Ostrowa Wielkopolskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).