Ścieżka na DK25

Ścieżka pieszo - rowerowa połączy Zbiersk ze Stawiszynem. Inwestycja będzie kosztować 8 708 542,73 zł. Budowa traktu wzdłuż drogi krajowej nr 25 zacznie się w najbliższych dniach, a zakończy - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w połowie grudnia.

Inwestorem jest poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wyłoniony w przetargu wykonawca ma 214 dni na wywiązanie się z umowy i wybudowanie drogi pieszo-rowerowej łączącej istniejący odcinek ścieżki rowerowej kończący się przed miejscowością Zbiersk z miejscowością Stawiszyn.

"W ten sposób ruch pieszych i rowerzystów przenesie sie poza korpus drogi krajowej poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego rowerzystów, pieszych oraz pojazdów. Budowa chodnika po lewej stronie oraz drogi pieszo -rowerowej po prawej stronie w pobliżu zatok autobusowych poprawi warunki korzystania z komunikacji publicznej. Wykonanie azylu dla pieszych poprawi warunki bezpieczeństwa w pobliżu zjazdu na cmentarz" - informuje radioCENTRUM Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

W ramach inwestycji powstaną także przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, ogrodzenia oraz bariery chroniące użytkowników drogi, zatoki przystankowe i zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).