Sołecki na wodę

"Nie można na to patrzeć jak na likwidację, tylko jak na przesunięcie środków" - powiedziała radiuCENTRUM Iwona Michniewicz, wójt Koźminka. Chodzi o fundusz sołecki, którego budżet decyzją radnych gminy Koźminek zostanie przeznaczony na inne cele. Fundusz wspierany jest z urzędu wojewódzkiego, który dotąd dokładał około 40% środków. Teraz wsparcie wygląda inaczej.

"Do dzisiaj to jest, niemniej ten udział zewnętrznych środków, czyli ten zwrot do budżetu gminy jest tylko na poziomie 20%. Zatem po pierwsze zmieniła się, jakby taka sensowność, jeśli chodzi o to wsparcie zewnętrzne. Dzisiaj w budżecie brakuje nam pieniędzy na duże inwestycje w gminie. Chodzi mi przede wszystkim o wodę" - powiedziała radiuCENTRUM Iwona Michniewicz, wójt gminy Koźminek i dodaje, że w tym roku udało się pozyskać środki zewnętrzne na wyremontowanie instalacji kanalizacyjnych w gminie. Pieniądze, które były w budżecie funduszu sołeckiego będą przeznaczone właśnie na wyremontowanie infrastruktury wodnej.

na fot.: Iwona Michniewicz / wójt gminy Koźminek

"W żaden sposób nie podważam sensowności tego co zrobili mieszkańcy, chociaż czasami miałam z tym dylemat, czy jakaś inwestycja , czy przedsięwzięcie jest naprawdę wskazane. Wiąże się to po pierwsze z tym, że pieniądze można było wydać wyłącznie na cele i na miejsca, które są w dyspozycji gminy. Nie można było tego robić na nieswoim terenie" - dodaje wójt Michniewicz.

I tak w ciągu 10 lat udało się wyremontować, m.in. strażnice OSP, czy wiaty przystankowe. Jak zaznacza wójt Michniewicz, to nie są inwestycje pierwszej potrzeby. Dlatego przesunięte środki chce przeznaczyć na wyremontowanie infrastruktury wodnej, ponieważ już od kilku lat mieszkańcy doświadczają braku dostępu do wody, w szczególności w okresie letnim.

Budżet funduszu sołeckiego wynosił około 450 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).