Prawie gotowa

W Koźminku dobiega końca remont budynku Kaplicy Ewangelickiej ze Szkołą Parafialną, który od wielu lat popadał w ruinę.

Wstępna faza prac polegała głównie na zabezpieczeniu obiektu przed dalszym jego niszczeniem. Pierwsze prace remontowe zakończyły się w czerwcu w 2017 roku i dotyczyły rozbiórki budynku gospodarczego, zabezpieczenia okien, wykonanie stropu oraz konstrukcji dachu i pokrycia.

fot. GregKmK / popadająca w ruinę zabytkowa Kaplica Ewangelicka w Koźminku / 2015 rok

Kolejny etap robót ruszył na początku października w 2018 roku. Zakres zadania obejmował remont elewacji, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego łącznie z wykonaniem instalacji odgromowej Kaplicy Ewangelickiej wraz ze Szkołą Parafialną i mieszkaniem kantora. W ramach projektu wymienione zostaną również umocnienia faszynowe stawów przy zabytkowym parku w Koźminku.


fot. GregKmK / zakończenie I etapu prac remontowych Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku / 2017 rok

Koszt projektu to blisko 500 000 złotych z czego prawie 300 000 złotych pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego.


fot. UG Koźminek / II etap prac modernizacyjnych Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku / luty 2019

fot. GregKmK / prace remontowe Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na ukończeniu / czerwiec 2019

Planowy termin oddania inwestycji to 31 sierpnia 2019 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).