Dla gospodyń

Są pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich z regionu - z początkiem września wystartował nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać do 30 września - albo do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Choć kwota do podziału wydaje się być spora - bo jest to 70 000 000 złotych w skali kraju - warto się pospieszyć z wnioskowaniem o fundusze.
Koło może otrzymać pomoc w wysokości 5 000, 6 000 lub 7 000 złotych - w zależności od liczby członków. 5 000 dostanie koło zrzeszające do 30 osób, 6 000 - od 31 do 75, a na 7 000 złotych może liczyć koło, do którego należy ponad 75 osób.

Pieniądze Kolo Gospodyń wiejskich może otrzymać na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; rozwój przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; a także na rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Co ważne - pieniądze należy wykorzystać do końca tego roku, a formalnie rozliczyć je do końca stycznia roku przyszłego.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).