Zwiększony budżet

Podczas sesji rady gminy Blizanów w poniedziałkowe popołudnie, podjęto uchwałę o zmianie jeszcze tegorocznego budżetu. O pozyskanych środkach powiedział radiuCENTRUM Sławomir Musioł - wójt gminy Blizanów: "Rada gminy przyjęła zwiększenie planu dochodów i wydatków naszego budżetu. Przyjęliśmy środki, które gmina uzyskała w ramach rządowego programu 'Laboratoria przyszłości'. Otrzymaliśmy środki w wysokości 70 000 zł na szkołę w Jankowie Pierwszym, 60 000 zł na szkołę podstawową w Blizanowie i 99 300 zł na szkołę podstawową w Piotrowie"

na fot.: Sławomir Musioł / wójt gminy Blizanów

Łączną kwotę blisko 230 000 zł gmina będzie musiała przynajmniej w części wydać do końca tego roku. "Są to środki, które powinny być zgodnie z zasadami tego programu w minimum 60% wykorzystane w tym roku. Pieniądze wydane zostaną na zakupy sprzętu do laboratoriów, które powstaną w szkołach. W tych laboratoriach powinny znaleźć się takie podstawowe sprzęty jak drukarka 3D, sprzęt do nagrywania prezentacji, czyli kamera, aparat fotograficzny, mikrofon. Wszystko to jest niezbędne, żeby dzieci mogły rozszerzać umiejętności pracy w grupie zarówno intelektualnie, jak i manualnie."

-dodaje Sławomir Musioł. Podkreśla jednocześnie, że możliwe jest również przeznaczenie części funduszy na sprzęt niezbędny do nauki prac technicznych, manualnych, gastronomicznych czy krawieckich, przydatnych w rozwijaniu pasji i zainteresowań uczniów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).