Więcej wody

Wzrasta zapotrzebowanie na wodę w Mieście i Gminie Pleszew. W 2018 roku statystyczny pleszewianin zużył 47,3 m3 wody. Po wybudowaniu w 2008 roku Stacji Uzdatniania Wody w Lenartowicach jej jakość znacznie się poprawiła i jest zdatna do picia - nawet prosto z kranu.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie przygotowało raport o zaopatrzeniu mieszkańców MiG Pleszew w wodę, nad którym w środę na sesji pochylili się pleszewscy radni. Wynika z niego, że na razie wody nie zabraknie. Zdolności produkcyjne Stacji Uzdatniania Wody w Lenartowicach o 10 procent przekraczają zapotrzebowanie na wodę w okresie największego poboru, czyli każdego roku w lipcu.

"W lipcu 2018 roku pleszewianie pobrali 6 000 m3 wody na dobę, rok później już 6300 m3, a zdolności produkcyjne stacji sięgają 7050 m3 wody na dobę. Jest więc około 650 m3 zapasu" - przekonywał radnych Grzegorz Knappe, prezes PK w Pleszewie.

Woda jest pobierana z czterech ujęć - w Lenartowicach, Kuczkowie i Bógwidzach (w gm. Pleszew) oraz w Tursku (gm. Gołuchów), z którego korzysta też gmina Gołuchów.

Centralna Stacja Wodociągowa w Pleszewie ma jeszcze dwa zbiorniki retencyjne, z których woda - po uzdatnieniu i zabezpieczeniu podchlorynem sodu - trafia do mieszkańców Pleszewa, co jest ważne zwłaszcza podczas suszy.

W 2018 roku statystyczny pleszewianin zużył 47,3 m3 wody rocznie, a mieszkaniec Ostrzeszowa aż 73,0 m3 rocznie.

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego zapewnia, że po wybudowaniu Stacji Uzdatniania Wody w Lenartowicach jakość wody w kranach się poprawiła - i to znacznie. Nadaje się do picia i jest wciąż monitorowana.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).