Veto Pleszewa

Pleszew odrzuca wszystkie cztery warianty budowy Kolei Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego "Solidarność" zaproponowane przez spółkę, która realizuje inwestycję. Władze miasta oszacowały straty, które by ponieśli mieszkańcy, w każdym z czterech wariantów. Proponują piąty wariant, który z niewiadomych względów odrzucono a byłby on najmniej uciążliwy i trasa wiodłaby przez grunty Skarbu Państwa.

Cztery zespoły powołane przez władze miasta dokładnie analizowały straty, które poniosą mieszkańcy i gmina w czterech wariantach przebiegu kolei. Najbardziej dotkliwy jest wariant I, który prowadzi przez miasto spowoduje wyburzenie 42 budynków, naruszy mir właścicielom 85 nieruchomości, w tym przedsiebiorcom, którzy dają pracę, przetnie miasto, zablokuje ulicę Ogrodową, pozbawi Pleszew 1 842 000, 573 zł podatku od nieruchomości i od gruntów. II wariant dotyka 117 nieruchomości, a do wyburzenia jest ich 57. W owych domach mieszka 420 osób. III wariant zakłada burzenie 38 domów a dotknie w sumie mieszkańców 50 nieruchomości. I wariant IV - przewiduje wyburzenie 30 domów, naruszenie miru właścicielom 38 nieruchomości, w których mieszka ponad 120 osób.

Twórcy wariantów nie prowadzili żadnych konsultacji z mieszkańcami, odrzucili tzw. wariant V, który uwzględniał w jakiś sposób oczekiwania mieszkańców i trasa wiodła przez grunty Skarbu Państwa. Przedstawiciele spółki nie chcą do Pleszewa przyjechać, za to w czwartek do Warszawy na spotkanie z grupą roboczą Kalisz - Sieradz - Poznań pojechał wiceburmistrz i radni.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).