Ścieżki razem

W Pleszewie powstanie zintegrowana sieć ścieżek rowerowych. Jedne są w budowie, inne w planach. W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu złożono projekt na pozyskanie środków na "Budowę ścieżek rowerowych w Pleszewie", który miasto realizuje wespół z powiatem:

"Chodzi o to, żeby z centrum miasta Pleszewa, a dokładnie spod ratusza, dotrzeć na dwóch kółkach do stacji kolejowej w Kowalewie i do szpitala" - mówi burmistrz Pleszewa, Arkadiusz Ptak. Najszybciej, bo do października, powstaną ścieżki rowerowe w ulicach Zamkowej, Ogrodowej i Słowackiego oraz Targowej realizowane w ramach modernizacji ulic i budowy ronda na skrzyżowaniu Bogusza, Targowej i Słowackiego.

W ramach projektu SMART powstała dokumentacja na budowę ścieżek w ulicy Lipowej oraz Wierzbowej przy ogrodach działkowych. Na budowę tych ścieżek miasto zamierza pozyskać pieniądze unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualnie jest opracowywana dokumentacja na budowę ścieżki, która połączy ulicę Targową z ulicą Sienkiewicza oraz Targową z Lipową. Ścieżka będzie wytyczona pomiędzy torami kolejki, a murem firmy Spomasz, bo te tereny pokolejowe należą do miasta.

W bardziej odległych planach jest też ścieżka rowerowa wzdłuż toru kolejki - od ulicy Sienkiewicza do Samulskiego. Ale ta jest na razie bardziej w sferze marzeń...

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).