Rewitalizacja Pleszewa

W Pleszewie ruszają prace nad szeroko pojętym Programem Rewitalizacji. Władze zapraszają mieszkańców miasta i gminy do współtworzenia dokumentu, który umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szeroko pojęta rewitalizacja to nie tylko odnowa budynku czy kompleksu leśnego albo parkowego ale wyprowadzenie ze stanu kryzysowego całych zdegradowanych obszarów np. wiosek czy osiedli. Andrzej Liskowski - szef wydziału rozwoju i analiz UMiG Pleszew podkreśla, że chodzi nie tylko o przestrzeń ale też o problemy społeczne, gospodarcze czy środowiskowe. Na stronie UMiG Pleszew znajduje się ankieta.

fot. Jan Zbigniew Hain

Odpowiedzi na pytania w niej zawarte, pozwolą zdiagnozować, które obszary w mieście i gminie są zagrożone np. bezrobociem, ubóstwem czy niskim poziomem edukacji. Kolejny etap to określenie sposobu wyjścia z sytuacji kryzysowej. W piątek o godz. 12:00 w pleszewskim ratuszu odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych oraz dyskusja na temat obszarów, którym przyda się rewitalizacja. Ankiety można składać do 5 maja.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).