Prawo dżungli

Powiat pleszewski robi, co może, aby stworzyć dogodne warunki do rozwoju zwierzyny drobnej - zajęcy, bażantów i kuropatw, których w powiecie ubywa.

Największym zagrożeniem dla drobnej zwierzyny są lisy, które bardzo szybko się rozmnażają i całkiem nieźle się mają.

Z informacji przekazanych przez rzecznika powiatu Tomasza Wojtalę wynika, że w ostatnim roku spadła liczba zajęcy prawie o 500 osobników (z 2750 do 2255), a bażantów o 700 (z 3050 do 2332). Udało się zahamować spadek liczby kuropatw, dzięki temu, że jesienią Koła Łowieckie wypuściły na pola i do lasów 1156 kuropatw zakupionych w gospodarstwie hodowlanym, dzięki dotacji z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Niestety, nie wszystkie ptaki przeżyły mroźną zimę, wiele padło ofiarami drapieżników. Ale ich populacja wzrosła o 120 ptaki (z 674 do 793). Naturalnym wrogiem drobnych zwierząt są lisy, które od 15 lat są odstrzeliwane przez myśliwych, od 2018 roku w ramach "Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego". Mimo redukcji liczba lisów i tak wzrosła o 50 (z 329 do 382). Podczas spotkania liderów Kół Łowieckich z władzami powiatu myśliwi, którzy odstrzelili najwięcej lisów, otrzymali upominki i dyplomy.

I miejsce - Damian Gałczyński / Koło Łowieckie Nr 19 "Żubr" z Gołuchowa - 54 szt. lisów
II miejsce - Mirosław Mikołajczyk / Koło Łowieckie Nr 22 "Bażant" z Dobrzycy - 40 szt.
III miejsce - Marek Lisowski / Koło Łowieckie Nr 23 "Darz Bór" z Pleszewa - 38 szt.

na fot. Myśliwi, którzy uczestniczą w programie odstrzału lisa / fot. Tomasz Wojtala

na fot. Maciej Wasielewski, starosta pleszewski, wypuszcza kuropatwy na wolność jesienią 2018 roku

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).