Z Brzezia pod Grunwald

15 lipca przypada 610 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Uczestniczył w niej rycerz Jan Lutek z Brzezia herbu Doliwa, który po szczęśliwym powrocie z pola bitwy miał ufundować w Brzeziu (pow. pleszewski) kościół. Syn owego Lutka Jan Lutkowic był mężem stanu na skalę europejską.

Legenda o tym, że pierwszy kościółek w Brzeziu miał być wotum wdzięczności właściciela Brzezia za uratowanie życia w wielkiej bitwie, która się rozegrała 15 lipca roku 1410 na polach grunwaldzkich pomiędzy wojskami króla Władysława Jagiełły i Wielkiego Księcia Litwy Witolda a wojskami krzyżackimi pod wodzą Ulricka von Jungingena jest w Brzeziu znana. Ale coś jest na rzeczy, bo umieszczenie w 1418 roku nazwiska podsędka w sądzie ziemskim w Kaliszu Jana Lutho de Brzesze, zbiega się z erygowaniem parafii Rozdzielenia Apostołów w Brzeziu, co odnotowano w Liber Beneficjorum Jana Łaskiego. Kościółek przetrwał 300 lat, w końcu XVIII wieku zbudowano nowy, który przetrwał do dziś a do jego podziemi przeniesiono szczątki Jana Lutka. Jeszcze w latach 40. XX wieku odpust w Brzeziu obchodzono 15 lipca w rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

na fot.: kościół w Brzeziu z 1789 r.

Synem Jana Lutka jest urodzony w 1405 roku Jan Lutkowic z Brzezia, absolwent Akademii Krakowskiej, sekretarz króla Władysława Jagiełły, doradca księcia Witolda, uczestnik wojny trzynastoletniej, obrońca spraw polskich w sporach z Krzyżakami, poseł na Sobór w Bazylei, biskup warmiński. Spoczywa na Wawelu. Zasługuje przynajmniej na tablicę pamiątkową na kościele.

na fot.: historia parafii w Brzeziu

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).