Spór o fermę

Na 28 maja przesunięto termin wydania przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew decyzji środowiskowej dla planowanej budowy fermy drobiu w miejscowości Baranówek pod Pleszewem. Termin przesunięto z uwagi na obostrzenia pandemiczne, które uniemożliwiły przeprowadzenie otwartej rozprawy administracyjnej z udziałem zainteresowanych mieszkańców okolicznych miejscowości.

Sprawa planowanej budowy fermy drobiu pomiędzy Baranówkiem i Kowalewem w gminie Pleszew, ciągnie się od 2019 roku. Ma ona powstać na 25 hektarach w okolicach Gołębiej Góry, najwyższego wzniesienie w gminie Pleszew. Cykl produkcji brojlerów – 42 dni od wylęgu do uboju, ma być powtarzany
7 razy w roku co znaczy, że w 16 kurnikach jednorazowo byłoby ponad 1 000 000 sztuk drobiu. Rocznie byłoby to nawet 8 200 000 sztuk. Nie podoba się to mieszkańcom miejscowości sąsiadujących z przyszłą ubojnią, którzy w 2020 roku wystosowali do władz miasta Pleszewa protest i prośbę o wstrzymanie inwestycji, o czym informowało radioCENTRUM. Pisali o złych zapachach, spadku wartości nieruchomości, obniżeniu się poziomu wody w studniach.
Tymczasem już w ub. roku inwestor miał pozytywne opinie od Wód Polskich, od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i od Inspekcji Sanitarnej. Czekał tylko na decyzję środowiskową z UMiG Pleszew. Burmistrz Pleszewa powiedział wtedy radiuCENTRUM, że w tej decyzji nie może być uznaniowości, tylko bardzo staranne rozpatrzenie wszystkich obaw mieszkańców Kowalewa i Baranówka oraz szczegółowa analiza czy inwestor spełnia wszystkie warunki.
na fot.: widok z okna na pola gdzie ma powstać ferma, fot. mieszkaniec Kowalewa
Ze względu na pandemię, sprawa wydania decyzji przeciąga się. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej z udziałem mieszkańców. Obostrzenia powodują, że nie można zorganizować zebrania dla nieokreślonej liczby uczestników. Po raz kolejny więc przesunięto termin wydania decyzji, tym razem na 28 maja.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).