Porządki w parku w Taczanowie

Nowi właściciele Zespołu Pałacowo - Parkowego w Taczanowie (pow. pleszewski) rozpoczęli prace porządkowe w przypałacowym parku krajobrazowym. Porządkowanie drzewostanu odbywa się na podstawie ekspertyzy dendrologicznej i nadzoru ornitologicznego oraz pozwolenia konserwatora zabytków, jako że cały obiekt od lat 60. XX znajduje się w rejestrze zabytków.

Trudno uwierzyć, że w końcówce XIX wieku Taczanów był jedną z najbardziej imponujących siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce Południowej. Kwitnący do 1939 roku majątek po wojnie upaństwowiono. Trzy lata temu spadkobiercy ostatniego ordynata, Jana Taczanowskiego, odzyskali resztki rodzinnych dóbr, po czym je sprzedali. Nowi właściciele rozpoczęli swoją działalność w Taczanowie od uzyskania opinii konserwatora zabytków, dotyczącej rewitalizacji i zmiany sposobu użytkowania kompleksu pałacowo-parkowego na funkcję publiczną ogólnodostępną. Kilka dni temu rozpoczęli porządkowanie rozległego parku, oczywiście pod okiem konserwatora zabytków, dendrologa, który diagnozuje stan drzew oraz ornitologa, który sprawdza, czy w przeznaczonych do wycinki drzewach, nie gnieżdżą się ptaki. Park od wielu lat dziczeje, należy wyciąć martwe drzewa, wiatrołomy, samosiejki, drzewa chore, zniszczone przez korniki i zagrażające życiu i zdrowiu osób spacerujących po parku.
Dziko rosnące drzewa, szczególnie topole, swą ekspasywnościa i podatnością na oberwania starych konarów i korzeni, zagrażają zabytkowym budynkom zarówno fundamentom jak i pokryciu konstrukcji dachowej - wyjaśnił radiu Centrum właściciel. Kiedy już park zostanie uprzątnięty, kiedy zostaną wyzbierane i wywiezione śmieci, które tu ludzie przywożą i wyrzucają, rozpocznie się rewitalizacja parku poprzez wyeksponowanie uroczych alei grabowych i ścieżek komunikacyjnych z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów.
Nowi właściciele zamierzają przywrócić widokowe piękno zabytkowej kaplicy. Apelują do osób, które lubią spacerować po parku, żeby zachowywały się tu tak jak we własnym ogrodzie. Zwłaszcza, żeby nie podrzucały tu śmieci.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).